Wordfeud Hjelp er en site som skal hjelpe deg til å bli en bedre Wordfeud spiller, slik at du kan slå familie og venner.

Wordfeud regler

Dette er reglene for å spille Woredfeud. De fleste tror de kan reglene for å spille, men det er mange som ikke kan alle. Det er viktig å kjenne til alle reglene for å hele tiden kunne utnytte de mulighetene som vil gi deg best score. Dette er reglene, men du kan også lese under ’tips og triks’ for mer informasjon rundt strategi og taktikk når du spiller.

 1. 1. Spilleren som inviterer til et Wordfeud game er den som starter spillet. Første ordet man spiller må krysse stjernen i midten. Det trenger ikke være første bokstav som legges der, men en av bokstavene i ordet må legges på denne ruten.
 2. 2. Når man skal starte et game så velger man enten et ’random’ brett, eller et ’standard’ brett.
  1. a. Et standard brett betyr at alle rutene på brettet er lagt ut likt hver eneste gang. Alle bonusrutene, DW TW DL TL, ligger i samme posisjon, og spredt utover. Dette brettet blir alltid brukt i turneringer og for ’profesjonelle’.
  2. b. Et random brett vil si at bonusrutene blir lagt ut tilfeldig hver gang et nytt game startes. Dette gjør brettet og spillet mer uforutsigbart, og får man mange bonusruter på ett ord så kan man potensielt få ekstremt mye poeng. Noen vil si at dette er mer morsomt, fordi man alltid kan komme tilbake med et bra ord og en bra plassering.
 3. 3. Du kan stave et ord horisontalt eller vertikalt, men bare mot høyre og nedover. Man kan ikke stave et ord mot venstre eller oppover på brettet.
 4. 4. Minst en av brikkene dine må spilles inntil en eksisterende brikke på brettet, slik at man hele tiden bygger videre på de ord som er spilt. Dette gjelder ikke når man starter spillet, da er det stjernen i midten man må bruke. Man kan spille inntil flere brikker på brettet, for å lage mer enn 1 ord, noe som da gjør at man får poeng for alle ordene man har spilt.
 5. 5. Når man starter får hver spiller 7 brikker. Når man spiller ut brikker så vil man hele tiden fylles opp med nye, slik at man fortsatt har 7 brikker. Dette skjer helt til det ikke er igjen flere brikker i ’posen’. Det er totalt 104 brikker med i hvert spill, og de fordeler seg som følger:
 6. Bokstav PoengAntall brikker
  a17
  b43
  c101
  d 15
  e19
  f24
  g44
  h33
  i 26
  j42
  k34
  l25
  m23
  n 16
  o34
  p42
  r17
  s17
  t 17
  u43
  v53
  w101
  y81
  æ 81
  ø42
  å42
  Joker02
 7. 6. Hver bokstav har en gitt Verdi, som beskrevet i tabellen over, og summen av disse bokstavverdiene vil bli summen for ordet som er spilt.
 8. 7. Når man har brukt opp alle brikkene er spillet ferdig, eller når en av spillerne gir opp (surrender).
 9. 8. Man har 72 timer til å gjøre et trekk. Om man ikke spiller på 72 timer, taper man spillet, uansett score.
 10. 9. En blank brikke er en Joker, og kan representere hvilken som helst bokstav, men gir 0 poeng til summen for ordet.
 11. 10. DL betyr dobbel bokstavverdi. En brikke som blir plassert på en DL rute gir dobbel verdi av brikken inn i summen av ordet.
 12. 11. TL betyr trippel bokstavverdi, og vil triple din bokstavverdi på denne ruten.
 13. 12. DW står for dobbel ordverdi, og om man plasserer en brikke på en DW rute betyr det at hele ordsummen dobles.
 14. 13. TW står for trippel ordverdi, og vil gi tre ganger summen av ordet i score. *DL og TL vil alltid regnes inn før man regner ut DW og TW (om man har begge deler i sitt ord).
 15. 14. Ved å få med seg flere TW eller DW i ett ord, vil man potensielt få mange ganger summen av ordet. F eks. ved å dekke to TW ruter, så får man fårst 3 x ordverdien, og så 3x den verdien igjen. Dvs 9 x ordverdien totalt. Det er derfor viktig å få utnyttet DW og TW når muligheten byr seg.
 16. 15. Om man klarer å bruke alle 7 brikkene man sitter på i ett enkelt ord/spill, så utløser man en ’Bingo’. Det betyr at man får 40 ekstra poeng lagt til ordverdien.
 17. 16. Om man ikke klarer å spille et ord med de brikkene man har og det brettet som ligger, så kan man ’passe’ sin tur over til motstanderen. Om man velger pass 3 ganger på rad så stoppes spiller og man egner ut resultatet basert på følgende regler.
 18. 17. Spillet er ferdig når en av spillerne har brukt alle sine brikker, og det ikke er flere igjen i ’posen’. Poengene for de brikkene du sitter igjen med når spillet er ferdig blir trukket i fra din score, og så lagt til motstanderen sin score, så lenge han spilte seg fri for brikker. Så ikke sitt igjen med brikker med mange poeng inn i sluttspillet.
 19. 18. En spiller kan bytte en eller flere brikker fremfor å spille et ord, så lenge det er minst 7 brikker igjen i ’posen’. Man mister da turen sin, men får nye brikker som kan gi muligheter for å spille ord.
 20. 19. Du kan spille mot familie og venner gjennom å legge dem til, og ved at dem legger deg til. Om du ønsker å spille mot en tilfeldig spiller på nettverket trykker du bare på ’find player’.
 21. 20. I toppen til høyre har du en ’chat’ knapp. Her kan du skrive meldinger til din motstander under spillet, selvfølgelig helt gratis.