Wordfeud Hjelp er en site som skal hjelpe deg til å bli en bedre Wordfeud spiller, slik at du kan slå familie og venner.

Wordfeud tips og triks

Når du kjenner til alle Wordfeud reglene og ordforrådet vokser, så burde du fokusere på å lære deg noen tips og triks for å bli en bedre Wordfeud spiller. Det handler mest om matte og strategi, og er svært viktig for å bli en god spiller. Vi har prøvd å få med de viktigste tingene å tenke på underveis i spillet.

 1. 1. Ikke la en motspiller legge et ord som krysser en rød eller orange rute. På et standard brett er det 8 farlige soner. Vær forsiktig med å spille ord som åpner opp for å utnytte disse farlige områdene. Vent heller til din motspiller gjør det, og utnytt det selv.
 2. 2. Spar på dine gode brikker slik at du kan spille ut alle brikkene dine på 1 ord. Dette trigger Bingo og gir deg 40 ekstra poeng. Gode brikker er bokstaver som ofte er brukt i ordendinger. Dette gjør det enklere å få spilt ut alle 7 brikkene samtidig. Eksempler på slike endinger er: -ENE, -ENDE, -ING, -INGA, -EDE, -ETE, -ERE, -IGE og -EST. -ENDE, -EDE, -ETE kan legges etter nesten alle verb.
 3. 3. Lær deg korte ord som inneholder bokstaver med høy poengverdi. For eksempel: W, C, Æ. Bruk søket vårt for å finne ord med disse bokstavene, og pugg dem. Noen eksempler: CA, CP, PC, CD, WC, WOK, BOW, WEB og ÆR
 4. 4. Ikke vær kjip med konsonantene, men vær sparsommelig med vokalene.
 5. 5. Spill tight slik at du ikke gir åpenbare muligheter for din motstander til å spille Bingo, eller å få benyttet DW og TW ruter.
 6. 6. Om du ikke kan spille ut alle 7 brikkene, ikke legg ut 5 eller 6 heller. Da gjør du det ikke så lett for motstanderen å utnytte dette med lange ord med høy verdi.
 7. 7. Spill korte ord, i området hvor det allerede ligger ord, slik at det ikke stikker ut mer enn 1 brikke fra området som det er spill i. Da blir det vanskeligere for motstanderen din å bygge ut fra området og få med seg bonusrutene på veien.
 8. 8. Ikke gå inn i sluttspillet med kun konsonanter. Og definitivt ikke med en W eller en C som ikke vil ut. Bytt heller brikker før det kun er 7 igjen, så slipper du å slite med noen få brikker som du aldri får spilt. Disse vil trekke ned din poengsum, og motstanderens opp, om du blir sittende igjen med dem.
 9. 9. Om du er uheldig med brikkene du starter opp med, bytt som første trekk. Det er ofte lite poeng det spilles om i starten, så det koster ikke så mye å bytte, spesielt med et standard brett.
 10. 10. De fleste bilmerker kan man spille.
 11. 11. Prøv å spille ord selv om du ikke vet hva det betyr. Siden man kan prøve så mange ganger man vil taper du ingenting på å prøve ut kombinasjoner. Slik kan du også lære noen nye ord underveis.
 12. 12. Tell brikkene som blir spilt. Da vet du hvilke som er igjen, og kan lettere avgjøre hva du bør gjøre med brikkene du sitter på. Du vil også kunne vite mer om hva motspilleren kan sitte på.
 13. 13. Se etter haler du kan benytte, slik at du kan spille flere ord samtidig. Du kan legge til en bokstav på et eksisterende ord, samtidig som du staver et nytt ord bort fra dette ordet. Dette gir deg potensielt mange ekstra poeng.
 14. 14. Se alltid etter muligheter for å spille på en TW eller DW rute. Om du ser en åpning for å spille DL eller TL, planlegg slik at du får brukt bokstaver med høy verdi på disse rutene.
 15. 15. Lær deg uvanlige toords og treords kombinasjoner med bokstaver med høy poengverdi. Dette er svært nyttig når du skal spille inne i et området hvor det allerede ligger ord. Det gir deg da høy score uten at du tar noen risiko med å spille opp til motspiller.

Lykke til!