Wordfeud Hjelp er en site som skal hjelpe deg til å bli en bedre Wordfeud spiller, slik at du kan slå familie og venner.

Wordfeud søk

For å bruke søket vårt på en best mulig mate bør du kjenne til mulighetene med det. Legg inn bokstavene du ønsker å sjekke mulige ord på i søkefeltet. Om du da søker vil du få opp alle mulige ord basert på de bokstavene du har lagt inn, sortert fra høyest poengsum til laveste. Er det over 20 treff vil listen fortsette på side 2.

Om du har en Joker brikke, som da er en blank brikke, og du ønsker å inkludere den i søket, da legger du til et spørsmålstegn (?) i søket. Det vil da kunne representere alle mulige bokstaver, for å lage ord med resterende bokstaver du har lagt til. Om du har LKNE? Og gjør et søk på det, så vil du få opp blant annet LEKEN, hvor jokeren er det E som du manglet.

Hvis du ønsker å bruke bokstaver på brettet for å bygge ord kan du legge de til med et bindestrek mellom bokstavene. Det betyr at disse bokstavene alltid vil bli inkludert i resultatet, og i den rekkefølgen de er gitt. Om du legger inn A-S-KTEFA og gjør et søk, vil du blant annet få opp ASKEFAT, hvor ASK er i riktig rekkefølge, og så er andre bokstaver koblet på for å gi et nytt ord.

Prøv deg fram og test litt, så finner du kjapt ut hvordan søket kan hjelpe deg.

I ordsøket har vi inkludert endringer, slik at du kan søke med dine bokstaver og finne endinger som du kan spille på ord på brettet. Det vil si at noen få ord, noen av endingene, ikke kan spilles alene. Du kan derfor oppleve at noen få ord ikke vil kunne spilles uten å bygge dem på andre, men du vil nok se det i de fleste tilfeller. Da får du prøve et annet ord, om du ikke kan bygge på med en ending.

Lykke til.